Jouw geschreven woorden als leidraad voor zelfonderzoek.

IMG_20180921_091600_496

Wil jij graag…

Bewust worden over je eigen gedrag, emoties en gedachten.

Weten hoe zaken zijn ontstaan en hoe jij dingen echt beleeft en welke mechanismen daarbij een rol spelen.

Een nieuw positief verhaal over je levenssitutatie schrijven.

Onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om een stap verder te zetten.

Oplossingen of antwoorden van binnenuit krijgen en zelf gericht tot actie komen.

Heb je behoefte aan iemand die je de juiste vragen stelt?

Maar wil je wel dicht bij jezelf blijven en zelf op zoek gaan naar de beste oplossing voor jouw probleem?

Ik help je graag!


“The real warriors in this world are the ones that see the details of another’s soul. They see the transparency behind walls people put up. They stand on the battlefield of life and expose their heart’s transparency, so others can finish the day with hope. ”

 ― Shannon L. Alder